Príjemné prežitie Vianočných sviatkov

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších, pevné zdravie, pracovnú pohodu a úspešný rok 2020 Vám želá Motel Skalka.