Šťastné a veselé Vianoce

Krásne a pokojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov v kruhu najbližších Vám zo srdca želá Motel Skalka.

Krásne a pokojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov v kruhu najbližších Vám zo srdca želá Motel Skalka.