Kontakt

Kontakt

Napíšte nám

Adresa

Fakturačné údaje

  • A+S s.r.o., BRODNO 359,010 14 Žilina
  • IČO: 46 499 547
  • DIČ: 2820014736
  • IČDPH: SK2820014736
  • Obch. register Okresného súdu Žilina vl. č.55959/L
  • IBAN: SK74 7500 0000 0040 1518 9457
  • BIC: CEKOSKBX